Privacyverklaring Minnor

 

Dit is de privacyverklaring van Minnor Business Concern, handelend onder de naam Minnor, gevestigd in de gemeente Gorinchem en kantoorhoudende te 4205 VK Gorinchem, Grote Haarsekade 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69407983, hierna ook te noemen: “Minnor”. Vanzelfsprekend hecht Minnor veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

 

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
         
Communicatie aangaande informatie over, het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. ·   Klantregistratiesysteem
Webhosting en versturen/ontvangen e-mails ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

 

Uitvoering overeenkomst / toestemming Maximaal 1 jaar na beëindiging overeenkomst of zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 

·   Siteground
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   (Kleding)maat

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Producent

·   Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Toestemming Zolang als men aangemeld is. ·   E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) Geen rechtsgrond vereist ingevolge art. 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet

 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt.

 

·   Siteground

·   Google

·   Analytics tools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. De website van Minnor maakt slechts gebruikt van functionele cookies en analytische cookies, daarvoor hoeft u geen toestemming te verlenen zoals bepaald in artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

 

Functionele cookies

Op de website van Minnor worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede werking van deze website en het gebruik van onze website optimaliseren. Wij plaatsen functionele cookies om uw webbrowser en gegevens te onthouden, zodat de website optimaal getoond wordt. De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen worden niet aan derden verstrekt.

 

Analytische cookies

Dit zijn cookies die Minnor helpen om onze website te verbeteren. Minnor maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden en inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Zo wordt voor ons bijvoorbeeld duidelijk hoeveel tijd bezoekers op onze website doorbrengen. Deze informatie is belangrijk voor Minnor om ervoor te kunnen zorgen dat de inhoud op de website voor bezoekers relevant blijft.

 

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die via Google Analytics worden geplaatst slechts geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Dit houdt in dat wij:

  • een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google;
  • ervoor hebben gekozen om Google niet uw volledige IP-adres te laten verwerken;
  • Google niet toestaan om uw gegevens te delen met derde partijen;
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Minnor te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Minnor op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Minnor geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Minnor uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Minnor hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Minnor uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Minnor wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Minnor treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat onze website is voorzien van SSL-encryptie, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Minnor. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Minnor raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 


Wijziging van het privacy beleid

Minnor behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Minnor raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Minnor er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 15 augustus 2018.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Minnor wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:            Jan van de Minkelis

E-mail:                                   jan@minnor.nl

Telefoonnummer:              +31 6 2338 9379

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.